Zveřejňování účetních výkazů 2014 a 2015 ve Sbírce listin

04.03.2016 13:45

Aktualizováno: 15. 3.2016

Dobrý den,
tučně a fialově jsem vám doplnila informace v bodu 2., které jsou i podrobně rozepsané v odkazech. Proto je prosím čtěte důkladně při jejich plnění.
Těm co již odeslali se tímto i omlouvá za vzniklé potíže s doplňováním.
Hezký den, Davidová

 

1/ Dostali jste od OS ČSTV Litoměřice několik mailů ohledně elektronického podávání výkazů pro rok 2015 do IS ČUS, termín do 15.3.2015 s tolerancí do 31.3.2015. 90% TJ/SK nemá vyplněnou ani řádku. Bráníte tak sobě (TJ/SK) i OS vyhnout se chybovosti. Konečnou odpovědnost nese TJ/SK, ale i pro okres je to špatnou vizitkou před MŠMT, které bude do IS ČUS nahlížet. Neodesláním výkazů porušujete povinnost členů sdružených v ČUS. TJ/SK, které mají zažádáno o dotace na rok 2016 se vystavují vyřazení z programu. Žadatele o P.IV na údržbu a provoz vyzývám obzvlášť důrazně a doporučuji i žadatelům P.VIII, kteří žádali přímo na MŠMT, aby plnili své povinnosti včas.
 
2/ V roce 2015 Parlament ČR schválil zákon č.221/2015, který mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě jiného pro TJ/SK vzniká povinnost zveřejňovat účetní závěrky a výroční zprávy do Sbírky listin ve Veřejném rejstříku. 

STRUČNĚ:
(berte to ode mě jen jako stručný návod a cestu, jak splnit co je třeba splnit, podrobnější informace jsou v odkaze)

Za rok 2014 pošle TJ/SK do 31.3. 2016 na mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz nebo na adresu (nahrané DC/DVD s průvodním dopisem podepsaným statutárem) Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50, nebo ID datové schránky: phgaba8

přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani nebo https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

jednoduché účetnictví – výkaz o majetku,  výkaz příjmů a výdajů, příloha k účetní závěrce
podvojné účetnictví - rozvaha, výsledovka a přílohu k účetní závěrce

od roku 2016 stačí rozvaha a příloha k účetní závěrce, jak jsem psala původně


Přílohy:

1. osnova_prilohy_k_ucetni_zaverce_12.doc
2. Priloha_k_ucetni_zaverce_vzor_TJ-SK.doc
3. Vykaz_CUS_2014.xls


Za rok 2015 je termín zveřejnění do 30.11.2017.

Lze použít výkaz vytištěný z IS ČUS (splňuje všechny náležitosti) a nezapomeňte na přílohu. Podepíše statutár (většinou předseda), razítko TJ/SK.
Průvodní dopis podepsaný statutárem je nutností hlavně kvůli identifikaci spolku (min. IČ). Podání v elektronické podobě -  naskenovaný po druhu dokumentu ve formátu PDF menší než 150kB na list, tedy 3x PDF.

Maximální velikost všech PDF dokumentů pro jedno podání zaslané datovou schránkou, emailem, online podáním nebo přes webovou ePodatelnu je 10 MB.
Pokud bude velikost PDF dokumentu větší, je třeba listiny zaslat na technickém nosiči dat (poštou či osobně na podatelně soudu).
Podání s listinami zaslané emailem, prostřednictvím online podání nebo webovou aplikací ePodatelna musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.


Platí i pro kluby, které ještě nezačaly pracovat na změně názvu a stanovách podle NOZ. Od 1.1.2014 jsou všechna občanská sdružení spolky.
Kdo do 1.1.2017 nezmění název (za TJ/SK z.s. nebo zapsaný spolek) a neupraví své stanovy dle NOZ, Krajský soud zruší jeho právní subjektivitu (zanikne).
Za neplnění povinností vůči státu jsou opravdu velké pokuty a neznalost zákona nikoho neomlouvá (pravidelně Vás informujeme mailem a na webu https://sport-litomerice.webnode.cz/).

!!! DOPORUČUJI SLEDOVAT STRÁNKY  PTU a ČUS (odborné a věcné pro TJ/SK) !!!

PTU - https://www.ptupraha.cz/clanky-a-informace/zverejnovani-ucetnich-vykazu-ve-sbirce-listin-v-soudnim-spolkovem-rejstriku
ČUS - https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novela-zakona-o-ucetnictvi.html

Kontakt na Krajský soudní rejstřík: https://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=32&o=22&k=2447

3/ Tímto Vás také informuji, že od dubna 2016 nastupuji na mateřskou dovolenou. Po dobu mateřské a rodičovské dovolené budu nadále pro OS ČSTV a OFS Litoměřice k dispozici na tel: 775 227 787. Na OS ČSTV budu docházet nepravidelně nebo po předchozí domluvě.

PROSÍM INFORMUJTE SVÉ ÚČETNÍ, často se setkávám s tím, že tomu tak není. Na vyžádání mám více info ke změnám u účetnictví. V případě zájmu mě kontaktujte.

Zuzana Davidová
ekonom OS ČSTV (ČUS) Litoměřice a OFS Litoměřice
tel : 775 227 787