Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 (MŮJ KLUB)

20.11.2018 10:23
Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018. U ostatních programů je zpřístupňeno postupně.

Manuál: platný pro všechny neinvestiční dotační programy

Manuál pro vyúčtování 2018 pdf.pdf

 

Formuláře pro vyúčtování a Finanční vypořádání programu MŮJ KLUB:

Formuláře vyúčtování:

Příloha č.1 Vyúčtování dotace za rok 2018

Příloha č 2 Vyúčtování dotace za rok 2018 Soupis mzdových nákladů.docx

Příloha č 3 Vyúčtování dotace za rok 2018 Závěrečná zpráva.docx

 

Formulář vypořádání:

Finanční vypořádání se SR Příloha č 1d).xlsx

 

 Zdroj: MŠMT