Vyhlášení státní podpory v oblasti investic pro rok 2016

10.12.2015 13:45

STÁTNÍ PODPORA SPORTU PRO ROK 2016 - PROGRAM 133510

MŠMT zveřejnilo na svých stránkách vyhlášení  podmínek pro podávání žádostí o investiční dotace na rok 2016.

 

Text: Projednáno poradou vedení MŠMT dne 8. prosince 2015 pod č.j. MŠMT-20621/2015 - Státní podpora sportu pro rok 2016 - PROGRAM 133510.

 

Materiál: INV_Program 133510_2016_RFD.docx

 

Přílohy:

1. Formulář pro podání žádosti - INV_Přiloha 1_FORM_INV_2016_RFC.pdf
2. Seznam zkratek - INV_Příloha 2_Prehled zkratek_2016.xlsx

Termín k předkládání žádostí je do 31.1. 2016