Vyhlášení ankety: Nejúspěšnější sportovec a kolektiv okresu Litoměřice za rok 2015

19.11.2015 18:31

Vážení přátelé,
Litoměřický deník vyhlašuje společně s OS ČUS Litoměřice ve spolupráci s Městem Litoměřice již 16. ročník výše uvedené ankety.

Za účelem shromáždit nejlepší výsledky sportovců a sportovních kolektivů v litoměřickém regionu pro vyhlášenou anketu je třeba Vaší pomoci.  Z uvedeného  důvodu se obracíme na vybrané Tělovýchovné jednoty a Sportovní kluby a další sportovní subjekty se žádostí, aby navrhly do této ankety své nejlepší sportovce a sportovní kolektivy. Na základě těchto návrhů zpracujeme jejich osobní údaje a dosažené sportovní výsledky v r. 2015. Celkový seznam bude předložen k posouzení široké čtenářské a sportovní veřejnosti denním tisku a na webu www.denik.cz.

Věříme, že vyhlášená anketa zaujme široký okruh sportovních příznivců a čtenářů. Všechny předložené návrhy budou zpracovány a spolu s anketními lístky rozeslány vybraným respondentům této ankety.

Písemné návrhy na přiložených tiskopisech odesílejte nejpozději do 10. 12. 2015 elektronicky na adresu Ladislav.Pokorny@denik.cz a v kopii na ltmcstv@iol.cz.

Pro zařazení sportovce do ankety je třeba uvést následující informace:

Jméno příjmení, rok narození, adresa, telefon, email, příslušnost k TJ, SK, sportovní odvětví a disciplínu, ve které dosáhl navrhovaný nejlepších výsledků. Dále základní údaje o jejich trenérech.

Podmínkou zařazení je, aby navrhovaný byl členem sportovního klubu, tělovýchovné jednoty nebo jiného spolku se sídlem v okrese Litoměřice.

Vyhlášené kategorie ankety:

  • Jednotlivci – dospělí                                 10 sportovců nad 18 let
  • Kolektivy dospělých                                    3 kolektivy
  • Jednotlivci – mládež (roč. 1997 a ml.)        5 sportovců do 18 let
  • Kolektiv mládeže (roč. 1997 a ml.)              3 kolektivy
  • Handicapovaný sportovec                          1 sportovec
  • Senior – sportovec (roč. 1975 a st.)           1 sportovec
  • Trenér - trenérka                                          1 trenér

Po zpracování předložených návrhů budou všem respondentům zaslány seznamy sportovců a kolektivů zařazených do ankety spolu s anketními lístky. Pro čtenáře bude anketní lístek pravidelně zveřejňován v období prosinec 2015 – únor 2016.

Termín slavnostního vyhlášení je v úterý 23. 02. 2016 od 18:00 v KD Litoměřice.

 
Tiskopisy pro Návrhy do ankety Nejúspěšnější sportovec a kolektiv roku 2015 - ke stažení ZDE