Statistické šetření stavu členské základny TJ/SK k 31. 12. 2014 zahájeno

06.01.2015 11:30

S ukončením roku začíná každoroční aktualizace členské základny tělovýchovných jednot a sportovních klubů k 31. 12. 2014. Evidence členské základny je důležitá pro každý sportovní subjekt, ale také pro Českou unii sportu jako celek. Díky přesné evidenci členské základny může ČUS vážně argumentovat při zajišťování a získávání celkové nebo výběrové dotační podpory pro sportovní činnosti v členských TJ/SK a svazech. Zároveň jsou členové tělovýchovných jednot, sportovních klubů a sportovních svazů sdružených v ČUS pojištěni při sportovní činnosti díky hromadnému úrazovému pojištění. Přesná evidence členů je nezbytným předpokladem pro řádné fungování této pojistné smlouvy.

Zpracování údajů o členské základně k 31. 12. 2014 má svůj zvláštní význam. Takto zadané údaje budou naposledy zadávány do software v databázovém systému Foxpro. Údaje budou následně migrovány do nové SQL databáze. Některé údaje o TJ/SK budou (nikoliv osobní údaje o členech) pak budou publikovány veřejně na internetových stránkách ČUS. Je třeba tedy věnovat vyplňování údajů zejména o TJ/SK mimořádnou pozornost.

Zpracování evidence členské základny vychází z "Pokynu předsedy ČUS ze dne 14. 10. 2014 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČUS k 31. 12. 2014". Tento pokyn najdete na stránkách ČUS zde. Zpracování evidence členské základny bude probíhat stejným způsobem jako v minulých letech a výhradně elektronicky v programu Informační systém ČUS.


V následujícím textu je uveden doporučený postup prostřednictvím Informačního systému ČUS :

1) Nejprve je vhodné zálohovat stávající data tak, že se v programu Informačního systému v sekci Servis spustí Archivace. 

2) Dále je třeba zkontrolovat verzi programu pro SK/TJ - aktuální verze je 3.01. Aktualizaci na verzi 3.01 naleznete na internetových stránkách ČUS zde

3) V samotném programu je pak potřeba upravit údaje o členech (zařazení a vyřazení členů TJ/SK, popř. úpravy informací o jednotlivých členech). Upozornění! Členové, kteří nebudou mít v evidenci přiřazeno rodné číslo a číselnou charakteristiku, nebudou zahrnuti do celkové statistiky členské základny. 

4) Následně je třeba provést kontrolu údajů o funkcionářích a tyto údaje opravit tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu funkcionářů TJ/SK. 

5) Po úpravě všech údajů se pak vygeneruje soubor, který bude mít název A3506xxx (číslo TJŚK)  

6) Tento dokument se poté odešle jako příloha elektronickou poštou na e-mailovou adresu: ltmcstv@iol.cz


Ty členské TJ/SK, které doposud nevedly evidenci členské základny s pomocí Informačního systému ČUS si stáhnout z internetové stránky ČUS celý software v nové verzi 3.01. zde. Současně si mohou na OS ČUS Litoměřice vyžádat seznam svých členů z loňského roku (2013) ve formátu potřebném pro program Informační systém ČUS 3.01.


Případné dotazy zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu ltmcstv@iol.cz nebo volejte na tel. 607 879 140.


Termín pro zaslání souboru je stanoven do 06. 02. 2015!!!  


Děkujeme za Vaši součinnost v této záležitosti.
 

Mgr. Jan Řebíček manager ČUS Litoměřice   
tel.: 607 879 140
ICQ: 271848600
mail: ltmcstv@iol.cz