PROGRAM MŠMT č.VIII/2016 - II. část zpracovaných žádostí

07.04.2016 18:27

Vážení sportovní přátelé,


na stránkách MŠMT byl zveřejněn seznam II. části zpracovaných žádostí v Programu VIII. 


Seznam je rozdělen do 4 kategorií:


A - akceptováno v současné podobě
B - vyzvat k doplnění a dále administrovat (žadatele v této kategorii budou vyzváni k doplnění pracovníkem odboru sportu)
C - vyřazeno
D - pozastaveno (žadatelé v této kategorii dále administrujeme a budou vyrozuměni)


Seznam II. části obsahuje celkem 1217 žádostí - (2_příloha)_P_VIII_2_část_web.pdf


Více informací naleznete na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu


Materiál „Rozdělení státního rozpočtu 2016 v oblasti sportu – neinvestiční prostředky Programu VIII – II. část“ byl schválen poradou vedení dne 5. 4. 2016, č. j. MSMT-8835/2016-2


Všichni úspěšní žadatelé obdrží poštou „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2016.“