POZVÁNKA na valnou hromadu Okresního sdružení ČSTV Litoměřice

03.05.2016 15:13

která se uskuteční ve čtvrtek dne 19. 05. 2016 od 16:30 v restauraci KOLIBA Litoměřice (konferenční sál) u výstaviště Zahrady Čech - Českolipská 2100/12, Litoměřice


Program:

  1) Zahájení
  2) Volba předsedajícího a pracovního předsednictva
  3) Schválení programu VH a jednacího řádu
  4) Schválení mandátové a návrhové komise
  5) Zpráva o činnosti VV a hospodaření za období 2014-2016
  6) Zpráva mandátové komise
  7) Změna názvu OS
  8) Schválení nových stanov
  9) Diskuse
10) Usnesení
11) Závěr


Delegát se u prezence prokáže platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. 
Za každý klub/svaz se může VH zúčastnit pouze jeden delegát.


V Litoměřicích dne 03.05.2016

 

Přílohy:

1. Pozvánka - ke stažení
2. Jednací řád - ke stažení
3. Mandátní lístek - ke stažení