Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže 2016

23.05.2016 10:27

Výzva k předkládání individuálních dotací

Výzva je určena sportovním klubům působícím na území Ústeckého kraje na sportovní činnost dětí a mládeže. Podrobné informace viz příloha „Oznámení o získání finančních prostředků na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže“.

 

Elektronickou žádost VYTISKNĚTE PŘED ODESLÁNÍM do systému (pravé tlačítko ­­­­ → tisk)

 

 
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Poučová, tel.: 475 657 299, e-mail: poucova.i@kr-ustecky.cz