Nové informace - dotace MŠMT program IV. a VIII. přes ČUS

01.10.2015 18:25

Určeno: žadatelům o dotace MŠMT – program IV. a VIII.

Dobrý den, dle pokynů z ČUS zasílám nové informace, které se týkají programů IV. a VIII.

 

1)      Došlo ke změně tabulky u programu VIII. ( d) tab MŠMT 2016 P-8 TJ ČUS nová ) -  na konec tabulky byl nově přiřazen sloupec 30 (AK) s textovým označením „Poznámky“ s tím, že na základě požadavku uveřejněného MŠMT je nutné, aby koneční žadatelé (TJ/SK) v tomto sloupci „uváděli jednotlivé druhy sportu s počtem dětí“. Např. fotbal – 25. Pokud se jedná o klub, který má více oddílů, je nutné zadat všechny oddíly s počtem členů do 18 let. Tímto žádáme kluby, které již tuto tabulku zaslaly, aby tak opět učinily se zadáním nově požadovaného.

Podle informací uveřejněných MŠMT bude podpora z programu VIII poskytována pouze takovým TJ/SK, které mají alespoň 20 členů mladších 18 let.

 

2)      Termín pro odevzdání podkladů na OS ČUS Litoměřice je prodloužen u obou programů do pondělí 12.10.2015

 

3)      Pro jistotu připomínám, že do výše uvedeného termínu je třeba elektronicky zaslat následující:   

Program IV. - údržba a provoz sportovních zařízení

    - dle bodu a) formulář žádosti

    - dle bodu d) tabulku MŠMT k programu IV.

    - dle bodu i) přílohovou tabulku SK/TJ s předběžným rozpočtem

 

    Program VIII. – organizace sportu

- dle bodu a) formulář žádosti

    - dle bodu d) tabulku MŠMT k programu VIII.

    - dle bodu i) přílohovou tabulku SK/TJ na program VIII. s předběžným rozpočtem

 

Mgr. Jan Řebíček

manager ČUS Litoměřice

 

tel.: 607/879 140

ICQ: 271848600

mail: ltmcstv@iol.cz

web: https://sport-litomerice.webnode.cz/

 

OS ČUS Litoměřice

Osvobození 17

412 01