Návrh zákona o podpoře sportu míří k připomínkám sportovního prostředí

08.08.2014 13:54

Zdroj: www.olympic.cz

Nastolení jasných podmínek a zcela transparentní financování si slibují od připravovaného zákona o podpoře sportu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Český olympijský výbor. S chystanou legislativou se během veřejné rozpravy seznámili zákonodárci i samotní sportovci.

„Věřím, že veřejná debata pomůže připravit moderní zákon. Jsem velice rád, že se mi podařilo prosadit ideu zákona o podpoře sportu do programového prohlášení vlády, která jej chápe jako svou prioritu,“ zdůraznil na půdě České obce sokolské ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

 

Fotogalerie » Veřejná rozprava k návrhu zákona o podpoře sportu

 

Zákon by měl definovat přesnou úlohu orgánů státní správy, působnost krajů a obcí. Jeho smyslem je zajistit přehledné a průhledné financování sportu tak, aby prostředky z centrální úrovně zajistily kvalitní přípravu reprezentantů a zároveň umožnily sportování široké veřejnosti. „Od roku 1995 se u nás zpětinásobil počet obézních školáků a pravidelně se zde hýbe jen necelá třetina obyvatel. Musíme vytvořit podmínky, aby sport nebyl výsadou vyvolených. Jsem rád, že to ministerstvo cítí stejně a pevně věřím, že společně připravíme moderní a funkční legislativu,“ dodal předseda ČOV Jiří Kejval


Dle letošní zprávy Evropské komise je sport v zemích EU ekonomicky stejně výkonný jako zemědělství, lesnictví nebo rybářství a v budoucnu bude jeho podíl dál stoupat. „Například v roce 2008 český sport přispěl do státního rozpočtu jako čistý plátce částkou 3,7 miliardy korun. Přesto je sport stále na okraji ekonomického zájmu a současný systém nezohledňuje jeho potřeby jakožto specificky významného společenského odvětví,“ upozornil místopředseda ČOV Libor Varhaník.

 

Během veřejné rozpravy se ještě přednášející věnovali oblastem jako např. zdravotní prospěšnost sportu, dobrovolnictví, druhá kariéra sportovců a renta olympioniků, doping a velké sportovní akce, společenská odpovědnost firem nebo násilí na stadionech.

 

Připomínky a náměty k zákonu o podpoře sportu je možné zasílat na e-mail zakonosportu@olympic.cz

Podklady k rozpravě najdete na internetu.