Hlasovací lístek k anketě Nejúspěšnější sportovec Litoměřicka pro rok 2014

08.01.2015 12:44

Tento lístek je možno zaslat vyplněný elektronicky nebo poštou na OS ČUS Litoměřice, Osvobození 17, 412 01.

Vyplněné anketní lístky zasílejte do soboty 31. 01. 2015!

Přílohy:

  • průvodní dopis respondentům - zde
  • anketní lístek - zde
  • nominace zveřejněné v Litoměřickém deníku k 06. 01. 2015 (jedná se pouze o vodítko - nominace bude nadále aktualizovaná dle návrhů z jednotlivých klubů) - zde

Mgr. Jan Řebíček