Dotační programy Ústeckého kraje na r.2016 - Sport 2016 a Volný čas 2016

02.02.2016 12:44

Na webových stránkách Ústeckého kraje byly zveřejněny dotační tituly pro r.2016:

 

Sport 2016:
- Sportovní akce dětí a mládeže mezinárodního, republikového a regionálního významu v Ústeckém kraji
- Sportovní soustředění pro děti a mládež
- Reprezentace dětí a mládeže ÚK na sportovních akcích v ČR a zahraničí
- Materiálně technické vybavení sportovních organizací se zaměřením na děti a mládež
Přímí odkaz Sport 2016 zde.

 

Volný čas 2016:
- Vytváření nabídky dlouhodobých časových a dalších aktivit pro organizované a neorganizované děti a mládež
- Široká a účinná propagace účelného trávení volného času
- Spolupráce jednotlivých organizací působících v oblasti dětí a mládeže
- Nákup materiálu určeného k okamžité spotřeběa přímo souvisejícícho s realizací volnočasové aktivity
Přímí odkaz Volný čas 2016 zde.

 

Termíny pro podávání žádostí jsou od 15.1.2016 do 15.2.2016 
(při podávání žádosti o dotaci je rozhodující datum razítka pošty)